Nekaj slik mladičkov iz legla J v svojih novih domovih s svojimi novimi družinami.
Some photos of the puppies from our J litter in their new homes with their new families.

    
Johnny Bravo of English Lady - Johnny
Lastnik / Owner: Family Škorjanc, Izola.


Junior of English Lady - Luke
Lastnik / Owner: Family Mayer, Ljubljana.


Joker of English Lady - Ike
Owner: Family Snoj, Brezovica.


Jagger of English Lady - Jeggy
Lastnik / Owner: Family Germič, Cerkvenjak.


Jerry of English Lady - Jerry
Lastnik / Owner: Family Hren Voglar, Žalec.


J.LO. of English Lady - Jay
Lastnik / Owner: Family Gantar, Žiri and Cute Juliet of English Lady - Cute.


Jasmine of English Lady
Lastnik / Owner: Family Grilec, Celje.