KONTAKT

 

Nina Vončina

Plesiše 20

1370 Logatec

Slovenija (EU)

 

E-mail: voncina.nina@gmail.com

 

Mobitel: +386 (0) 31 556 334